Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Αποστολή βασιλισσών

Αποστολή και παραλαβή των βασιλισσών.


Η αποστολή βασιλισσών από τον βασιλοτρόφο, αλλά και η διαχείριση του "προϊόντος" από τη πλευρά του πελάτη, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα πριν την τοποθέτηση των νέων βασιλισσών στις παραφυάδες. 

Συνοδοί παραμάνες απαραίτητες... καλός αερισμός... τροφή.                    Καλά θα ήταν να εφαρμόζονται οι παρακάτω οδηγίες.