Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Επιλογή γενετικού υλικού

Η επιλογή του γενετικού υλικού είναι η πρώτη σημαντική εργασία 
που θα πρέπει να γίνει στο μελισσοκομείο μας...


Τα κριτήρια επιλογής είναι: 
                                    1. Συμπαγής γόνος απαλλαγμένος από ασθένειες.
                                    2. Ικανότητα συλλογής νέκταρ και γύρης.
                                    3. Ήρεμος χαρακτήρας χωρίς τάσεις για σμηνουργία.
                                    4. Ανθεκτικότητα στις ασθένειες της σύγχρονης μελισσοκομίας
                                    5. Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα.