Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Τοποθεσία μελισσοκομείου

 Επιλογή τοποθεσίας μελισσοκομείου.
Σημαντικός παράγοντας στη σωστή γονιμοποίηση των βασιλισσών


Επιλέγουμε μέρη προστατευμένα από δυνατούς ανέμους, 

Μακρυά από κατοικημένες περιοχές και κτήρια που συχνάζουν
"εχθροί" της βασιλοτροφίας. Όπως χελιδόνια, σφήκες, κλπ.

Με πολλά φυσικά σημάδια (δέντρα, θάμνοι, κ.α.) για την αποφυγή
παραπλάνησης των νέων βασιλισσών.